Lidköpingsortens mejeriförenings trucks.
PreviousBack to the updatesNext