Alla bilder som jag har samlat in finns samlade på en skiva. Skivan finns i två versioner:

En CD-skiva som är avsedd för dator. Här finns alla bilder med i förkommande fall
bildtexter, samt ett antal olika artiklar. OBS, denna skiva fungerar inte i en DVD-spelare!

      
CD-omslag, framsida                                    CD-omslag, baksida

En DVD-skiva avsedd för DVD-spelare om du vill titta på bilderna i en TV.
Här finns alla bilder samlade, men däremot inga bildtexter eller artiklar.


DVD-omslag, framsida

Skivorna kostar 50 kronor styck plus eventuellt porto.

Beställ skiva